Vítkovické železárny, hot blast stoves - cowpers

Vítkovické železárny, hot blast stoves - cowpers

Keywords: Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, Dolní Oblast Vítkovice, národní kulturní památka, ostrava, slezsko, silesia, vysokopecní provoz, vysoká pec, průmyslové muzeum, hochofenwerk, hüttenwerk, blast furnace, ironworks, pleskot světlík, industriální architektura, industrial architecture, industriekultur fotografie, bolt tower, josef pleskot, industriální fotografie

Views: 5501 ×

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using this site you agree with it. Find out more information