Vítkovické železárny, blast furnace no.1 casting house

Vítkovické železárny, blast furnace no.1 casting house

2009

Keywords: Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, Dolní Oblast Vítkovice, národní kulturní památka, ostrava, slezsko, silesia, vysoká pec, blast furnace, hochofenwerk, licí hala, pleskot světlík, industriální architektura, industrial architecture, industriekultur fotografie, castingfront

Views: 8375 ×

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using this site you agree with it. Find out more information