Kovosvit MAS

Kovosvit MAS

Společnost Kovosvit má v České Republice více jak 70ti letou tradici vývoje a výroby obráběcích strojů.
Původním segmentem odbytu bylo pokrytí poptávky Baťových obuvnických závodů. Odbyt se však záhy rozšířil i za hranice zlínského impéria a export se stal je klíčovým zdrojem úspěchu.

Kovosvit se v současnosti orientuje především na automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl.

Soudobá podoba areálu slévárny pochází z roku 1963. Dvojice 900mm kupolních pecí s výkonem 6t/h s dnes již unikátním systémem vsázky byla zkonstruována firmou Kovostroj Praha současně se slévárnou TOS-MET v Čelákovicích. Ta byla až do nedávné modernizace a přechodu na tavbu v indukčních pecích v podstatě šablonově totožným provozem.

Roční objem produkce odlitků z šedé litiny od 80kg do 9.500 tun je odhadována na 11.000 tun.

Keywords: kovosvit mas, sezimovo ústí, slévárna šedé litiny, grey iron foundry, kovostroj, giesserei, kuplovna, cupola furnace, slévač, foundry man

Views: 3863 ×

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using this site you agree with it. Find out more information