Kremnica, Ludovik mine

Kremnica, Ludovik mine

Keywords: slovensko, banictvo, kremnica, tezarstvo, těžní věž, důl, hornictví, ore mining, schachtanlage, fordergerust, headframe, těžní věž, industriální architektura, industrial architecture, baňa Ludovika

Views: 5604 ×

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using this site you agree with it. Find out more information